‘n Finansiële Roetekaart vir jou Lewe (2004)

‘n Finansiële Roetekaart vir jou Lewe (2004)

 1. BETAAL AAN JOU SKEPPER WAT HOM TOEKOM

  • Wil jy bruto of netto genade ontvang? Elkeen moet self besluit.
 2. BETAAL AAN DIE KEISER WAT HOM TOEKOM

  • Moenie hoeke sny nie en speel oop kaarte. Dan kan ons almal minder belasting betaal.
 3. BEPLAN VROEGTYDIG VIR AL DIE BELANGRIKE GEBEURLIKHEDE IN JOU LEWE

  • Lewens- en ongeskiktheidsversekering.
  • Aftrede (pensioenfonds / voorsorgfonds en/of uittredingsannuïteite)
  • Beleggings portefeulje (spaarpolis, uitkeerversekering, effektetrusts en individuele eiendoms- en aandeleportefeuljes)
  • Kontant vir die wis en die onwis
 4. AFTREDE IS ’N BEWEGENDE TEIKEN WAARVAN DIE BELANGRIKHEID VERAL IN DIE TWINTIGER- EN DERTIGERJARE ONDERSKAT WORD

  • Minder as 10% van individue beplan voldoende vir aftrede
  • Leer uit die foute van die 90% wat onvoldoende beplan het. Die belangrikste twee foute is:
   • wanneer jy van werk verander moet jy jou volle pensioen/ voorsorgfonds-krediet oordra na die nuwe pensioenfonds/ voorsorgfonds, bewaringsfonds of uittredingsannuïteit.
   • dat jy te laat begin spaar/befonds vir aftrede. In jou twintigs behoort 10-15% / dertigs 15 – 20% van jou salaris voldoende te wees om ’n pensioen van 75% van salaris vanaf ouderdom 60 te befonds.
  • Demografiese tendense verander:
   • mense leef langer
   • ouers leef langer
   • kinders sukkel om werk te kry en trek weer by die ouers in
  • Mense wil vroeër aftree of word gevra om vroeër af te tree. Vroeë aftrede is in die meeste gevalle ’n luukse indien daar nie vir ’n tweede loopbaan na aftrede beplan word nie.
 5. BESIN DEEGLIK OOR DIE FINANSIëLE IMPLIKASIES VAN DIE BELANGRIKSTE BESLUITE IN JOU LEWE

  • jou beroep / studies / opleiding
  • jou metgesel / lewensmaat
  • jou finansiële beplanning
  • jou finansiële raadgewer
 6. JOU FINANSIëLE BEPLANNER / ADVISEUR MOET JOU BEHULPSAAM WEES MET DIE OPSTEL VAN DIE FINANSIëLE ROETEKAART VAN JOU LEWE

  Hierdie roetekaart behels:
  • Voldoende lewens- en ongeskiktheidsbeplanning
  • Voldoende aftredebeplanning
  • Bepaling van kort- en langtermyn beleggingsbehoeftes en doelwitte
  • Bepaling van jou risiko-profiel
  • Omsigtige belastingbeplanning
  • Saamstel van ’n gebalanseerde beleggingsportefeulje wat diversifiseer oor bateklasse en batebestuurders
  • Deurlopende monitor en aanpas van die totale beleggingsportefeulje by veranderde kliëntbehoeftes en beleggingsomstandighede
  • Diensvlakooreenkoms tussen kliënt en raadgewer / adviseur
 7. DIE BASIESE BEGINSELS VAN BELEGGINGS MOET DEURLOPEND TOEGEPAS WORD

  Ek gebruik ’n paar beginsels van Sir John Templeton as mentor:
  • Belê vir maksimum opbrengs, na belasting, koste en inflasie
  • Diversifiseer u beleggings
   • Die bate-allokasiebesluit is die mees belangrikste besluit in die strukturering van ’n beleggingsportefeulje. Die meeste beleggers is oorbelê in die bateklas van sy keuse. Is u portefeulje voldoende gediversifiseer oor die verskillende bateklasse en batebestuurders wat hulle sout werd is. Moet nie al u eiers in een mandjie sit nie.
  • Koop laag, verkoop hoog
  • Koop waarde, nie vooruitsigte en voorspellings nie
  • Leer uit jou eie en ander se foute
  • Moenie paniekerig raak nie
 8. GEBRUIK JOU GESONDE VERSTAND

  • Doen jou huiswerk deeglik en maak gebruik van die beste bate-en portefeuljebestuurders in die bedryf.
  • Monitor jou beleggings gereeld of maak gebruik van jou beplanner / adviseur wat toegang het tot al die inligting wat jy verlang.
  • Maak van tyd tot tyd gebruik van ’n tweede of derde opinie. In die meeste gevalle sal u meer respek kry vir u adviseur / beplanner en by hom bly.
  • ’n Gereelde spaarplan bly die beste manier om te belê vir die toekoms. Niemand kan die toekoms met akkuraatheid voorspel nie.
  • Elke mens is uniek waarvoor unieke oplossings bestaan.
  • Betaal al jou skuld terug ten minste 5 jaar voor jy aftree. Jou boedel of netto-batewaarde begin eers betekenisvol groei wanneer jou skuld afbetaal is.
  • Pasop vir misleidende advertensies wat suggereer dat uitsonderlike historiese prestasie homself gaan herhaal.
  • Pasop vir die kudde-effek (“pied-piper”) en stories om die braaivleisvuur.
  • Besin oor jou aftrede-beplanning ten minste 2-3 jaar voor aftrede. Dit is die belangrikste finansiële besluit van jou lewe.
  • Kommunikeer met jou familie en kinders oor geldsake en finansiële beplanning. Afrikaanse families het ’n groot agterstand by Engelse en veral Joodse families.
  • Gebruik altyd jou gesonde verstand saam met jou hart en jou maag wanneer jy finansiële syfers en pryse interpreteer.
 9. TEN SLOTTE

  • Onthou ’n doodskleed het nie sakke nie, jy kan niks met jou saamneem nie
  • ’n Gelukkige mens is iemand wat van sy daaglikse omstandighede die beste maak
  • Geld is nie gelyk aan geluk nie
  • Jou werk moet ook jou stokperdjie wees
  • Oefen gereeld, ’n gesonde liggaam huisves ’n gesonde gees
  • Hou jou stilte-tye. Bid en mediteer sonder ophou.
  • Kommunikeer. Wanneer laas het jy vir jou vrou of man en kinders gesê jy is lief vir hulle, of gesels oor hoe dit met hulle finansies gaan.
  • Kry genoeg slaap. Geniet jou sekslewe.
  • Geniet elke dag asof dit jou laaste dag is.


Beplan jou finansiële roetekaart met sorg. Dit is die moeite werd.

Dries du Toit